Er is een fout opgetreden in de TNG software. Wat wilt u doen:

Als u zojuist een update geinstalleerd hebt, controleer of u alle stappen van de installatie instructies gevolgd hebt. Ga terug naar de update Lees Mij pagina en lees de instructie opnieuw. Speciale aandacht voor de database structuur stap.

Als u TNG voor de eerste keer geintalleerd hebt, dan moeten miscchien nog de database teabellen aangemaakt wordeen. Ga terug naar de readme.html Pagina om deze stap te vinden.

Als u de website eigenaar bent, kunt u contact opnemen met TNG support voor assistentie bij dit prrobleem. Kopieer onderstaande query en plak deze in uw bericht.Query: SELECT personid, last_name, first_name, birth_date,death_date,concat( ay, 'j, ', am, 'm, ', ad, if( around, 'd (ongeveer)', 'd' ) ) AS age, living FROM (SELECT personid, last_name, first_name, birth_date, death_date,year(adt ) - year( abd ) - ( mid( adt, 6, 5 ) < mid( abd, 6, 5 ) ) AS ay, (mid( adt, 6, 5 ) < mid( abd, 6, 5 )) *12 + month( adt ) - month( abd ) - ( day( adt ) < day(abd ) ) AS am, day( adt ) - day( abd ) + if( day( adt ) < day( abd ) , day(last_day( adt - INTERVAL 1 MONTH ) ) , 0 ) AS ad, (birth_date != abd OR (death_date != adt AND NOT living)) AS around, living FROM (SELECT personid, lastname AS last_name, firstname AS first_name,birthdatetr AS birth_date, deathdatetr AS death_date, living, if(day( birthdatetr ) , birthdatetr, concat( year( birthdatetr ),if( month( birthdatetr ) , mid( birthdatetr, 5, 3 ) , '-01' ) ,'-01' ) ) AS abd, if( deathdatetr, if( day( deathdatetr ) ,deathdatetr, concat( year( deathdatetr ) , if( month(deathdatetr ) , mid(deathdatetr, 5, 3 ) , '-01' ) ,'-01' ) ) , now( ) ) AS adt, living FROM tng_people WHERE gedcom = 'wit' AND birthdatetr AND (deathdatetr OR living)) AS ppl) AS agp ORDER BY ay DESC , am DESC , ad DESC , last_name, first_name LIMIT 100

Duplicate column name 'living'