Er is een fout opgetreden in de TNG software. Wat wilt u doen:

Als u zojuist een update geinstalleerd hebt, controleer of u alle stappen van de installatie instructies gevolgd hebt. Ga terug naar de update Lees Mij pagina en lees de instructie opnieuw. Speciale aandacht voor de database structuur stap.

Als u TNG voor de eerste keer geintalleerd hebt, dan moeten miscchien nog de database teabellen aangemaakt wordeen. Ga terug naar de readme.html Pagina om deze stap te vinden.

Als u de website eigenaar bent, kunt u contact opnemen met TNG support voor assistentie bij dit prrobleem. Kopieer onderstaande query en plak deze in uw bericht.Query: SELECT p.ID, p.personID, lastname, lnprefix, firstname, p.living, p.private, p.branch, nickname, prefix, suffix, nameorder, title, birthplace, birthdate, birthdatetr, deathplace, deathdate, altbirthdate, altbirthdatetr, altbirthplace, burialdate, burialplace, p.gedcom, treename FROM tng_people AS p LEFT JOIN tng_trees on p.gedcom = tng_trees.gedcom WHERE ( p.lastname = "van Stipriaan-Lu��scius") AND p.gedcom="wit" ORDER BY p.lastname, p.firstname, IF(p.birthdatetr, p.birthdatetr, p.altbirthdatetr) LIMIT 100

Illegal mix of collations (latin1_swedish_ci,IMPLICIT) and (utf8_general_ci,COERCIBLE) for operation '='