Welkom Gast, zonder aanmelding hebt u beperkte mogelijkheden!

Familie Wit

Startpagina  |  Wat is er nieuw  |  Foto's  |  (Levens)verhalen  |  Rapporten  |  Familienamen  |  Kalender


Achternaam:

Voornaam:
Familie Wit    Verhalen en foto's

Schrijfboekje Pieter Wit Over de 'inhoud':

De gegevens op deze website zijn deels afkomstig uit het boek 'Van een grijs verleden naar een Wit heden' van Bert Wit (A.J. Wit) en gegevens van Hans Wit. De gegevens van het boek zijn een genealogie, en de gegevens die Hans verzamelde waren parenteel.

Ik denk dat voor een website zoals deze dit laatste de voorkeur heeft dus gegevens van zowel de mannelijke als de vrouwelijke takken kunnen worden aangevuld.

Op sommige pagina's of bij onderschriften van foto's komt u soms latijnse cijfers tegen, b.v. IX.325, dit is de nummering die gebruikt werd door de auteur van het boekje en waarbij het romeinse cijfer de generatie vanaf de stamvader aangeeft.

Voorwoord uit het boekje 'Van een grijs verleden naar een Wit heden' 1985

De hierna volgende genealogie van het geslacht Wit betreft de van oorsprong Oude Nierdorper familie. Hoewel bij een eerdere uitgave, in de serie Westfriese Geslachten, was uitgegaan van Mr. Pieter Meindertsz. Wit zijn er later toch bedenkingen hiertegen gerezen. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat het een mennoniet geslacht was en dat was Mr. Pieter zeker niet.
Ik beschik over veel fragmentgegevens, de oudste is van 1557 en ik ben er van overtuigd dat er bij een gedegen studie nog veel te ontdekken valt.
Er zijn meerdere groepen Wit in Noord Holland, waarvan de samenhang ondanks veel onderzoek (nog) niet is aangetoond. Nog maar weinig van de heden levenden Witten zijn doopsgezind en het is daarom opmerkelijk dat tot in deze eeuw de dragers van deze naam zich, als het om het geloof ging, bekend maakten als mennist, hoewel zij meestal in de Hervormde kerk waren ingeschreven.
Ik heb een keuze moeten maken uit de vele fotos welke ik in de loop van mijn onderzoek verzamelde. Die keuze is bepaald door zeldzaamheid enn kwaliteit en is uiteraard lang niet volledig. Een ieder die deze serie wil aanvullen mag over mijn archief beschikken en dat geldt ook voor het bestand van allerlei acten in mijn bezit.

Ik wilgraag mijn dank uitspreken aan alle leden van de familie Wit die mij bijzonder hielpen bij mijn onderzoek en menigmaal gastvrijheid verleenden.
Ook het Rijks Archief in Haarlem en de Streek en Stadsarchieven met hun medewerkers ben ik veel dank verschuldigd voor hun voorbeeldige steun, zoder welke ik niet zover gekomen zou zijn.
Hoewel ik mijn uiterste best heb gedaan om foutjes te voorkomen, zowel genealogisch als taakundig zal er zeer beslist hier en daar een foutje ingslopen zijn. Neem het me niet kwalijk, ik deed mijn best.

Ik hoop dat de lezers veel genoegen beleven aan deze genealogie en daardoor een beter inzicht hebben gekregen in het leven en werken van hen die voor ons waren.

Haarlem, Maart 1985.   A.J. (Bert) Wit.

Ik heb besloten de mogelijke voorouders waar Bert al over spreekt, Pieter Mijndertsz. en zijn vader Mijndert (1580-1655) uit Zijdewind toch op te nemen als stamouders. Ook is er een begin gemaakt met gegevens van andere takken van meer recente datum.

Sindsdien heb ik zoveel mogelijk aanvullingen doorgevoerd, waarvan de tak 'van Stipriaan' de grootste is. (tot nu toe...) Dus als u suggesties heeft of zelf kunt 'aansluiten' bij gegevens, kan er m.b.v. speciale uitwisselingsbestanden (GEDCOM) worden gewerkt. Neem in dit geval contact op zodat de optie hiertoe eventueel kan worden ingeschakeld.

Als zich niet heeft geregistreert en niet aangemeld bent, worden sommige detail gegevens van nog levende personen niet getoond. U hebt dan wellicht ook minder mogeljkheden tot het doen van suggesties of het aanbrengen van wijzigingen.

Alhoewel er nog een berg aan materiaal gescand en ingetikt moet worden, vraag ik u eventueel materiaal bechikbaar te stellen voor plaatsing op de website. Dit kunnen foto's zijn, maar ook verhalen of kranteknipsels die verhalen over personen van deze stamboom. Het liefst krijg ik deze informatie digitaal natuurlijk, maar neem ook even contact op als dit niet zo is ........

Deze website gebruikt - The Next Generation of Genealogy Sitebuilding© - Ben Wit 2007-2020©